Kommunfullmäktige 2018-10-29 - 29 Oct 17:54 - 19:28

30 Oct 2018 03:43430

Mötets öppnande
1 Godkännande av dagordning
2 Handlingar att anmäla
3 Allmänhetens frågestund
4 Beslut om antagande av biblioteksplan för Tidaholms kommun
5 Beslut om motion vänthall vid Tidaholms busstation
6 Beslut om motion prioriteringslista underhåll landsbygdsvägar
7 Beslut om delårsrapport Tidaholms kommun 2018 Tertial 2
8 Beslut om uppdaterat reglemente kommunstyrelsen
9 Beslut om uppdaterat reglemente barn- och utbildningsnämnden
10 Beslut om uppdaterat reglemente social- och omvårdnadsnämnden
11 Beslut om uppdaterat reglemente kultur- och fritidsnämnden
12 Beslut om uppdaterat reglemente valnämnden
13 Beslut om uppdaterat reglemente för revisorerna
14 Beslut om reglemente samhällsbyggnadsnämnden
15 Beslut om reglemente jävsnämnden
16 Uppföljning av utvecklingsberedningens roll och funktion
17 Beslut om oktoberrapport motioner och medborgarförslag 2018
18 Beslut om oktoberrapport beslutade medborgarförslag 2018
19 Beslut om budget och handlingsplan Tolkförmedling Väst
20 Mötets avslutande

Read more